SUFIZM - SUFI CHISHTY PIR MOINUDDIN Z AJMER

Mistyka Uzdrawianie Ezoteryka Medytacje Zikr Wasifa Oddychanie Muzyka Derwisze Fakirzy Moinuddin

Sufizm a Ekologia

 
Zira'at - Suficka Ekologia

 

Największy ze starożytnych mędrców Sufi powiadał, że tak naprawdę jest tylko Jedna Księga, święty manuskrypt przyrody, jedyna księga, która może oświecić czytelnika. Sufi wielce dbają o umiejętne czytanie znaków i ukrytych przekazów płynących od Boga (Allah) poprzez żywą przyrodę i jej żywioły. Szczególnie Sufi indyjscy i perscy doskonale rozwinęli umiejętność życia w harmonii i zgodzie z żywą przyrodą, z życiem stworzonym przez Boga i Jego Anioły. Dobre rozumienie, czucie przyrody, natury to bardzo podstawowa umiejętność uduchowionego czy rozwiniętego człowieka, a głębszy rozwój duchowy człowieka zwykle rozpoczyna się w istotny sposób od harmonizowania z życiem przyrody i pogłębionej wrażliwości na cierpienie zwierząt, roślin oraz żywiołów takich jak woda, powietrze czy ziemia.

Zira’at to pojęcie indyjskie zaczerpnięte z urdyjskiego języka, którym operują starożytni Sufi Chishty (Ćiśti), oddające Prostą Drogę, czyli arabskie pojęcie As-Siraat! Praktyka Zira’at to praktyka zakładania i uprawiania Ogrodów o mistycznym, ale i użytkowym charakterze, praktyka wynajdywania i ochraniania pięknych miejsc w naturze i tworzenia parków czy rezerwatów. Przyroda to dzieło Boga i musi być szczególnie chroniona przez ludzkie istoty. Poprzez kontemplację żywej przyrody jest Most, krótka i prosta Droga do głębszej Boskiej rzeczywistości. Modlenie czy medytowanie musi iść w parze z ograniczeniem niszczycielskich zapędów ludzkich istot wobec Przyrody. Żywe istoty w Przyrodzie są w stosunku do ludzkości jak młodsi bracia i młodsze siostry, a ten, kto nie dba o ochronę Przyrody nie jest nawet początkującym adeptem Ścieżki Ducha, Sufi Tariqat.

Wielkie kataklizmy dotykają ludzi z uwagi na ich brak szacunku do ziemi, wody, ognia i powietrza, do wszelkiego żywego stworzenia. Jest to w interesie ludzi, aby zakładać ogrody zgodnie z prawami przyrody i żyć w łączności z kwiatami, drzewami, ptakami, ze wszystkim, co współtworzy przyrodę, która także jako całość jest żyjącym i czującym organizmem, stworzeniem Bożym. A Bóg, choć dobry, nie pozostawi bez kary tego, kto szkodę wyrządza jego stworzeniu, i każdy będzie rozliczony ze szkodliwej wobec stworzeń Boga aktywności!

Zira’at oznacza agrokulturę, wysoką kulturę uprawy ziemi w sposób nie szkodzący przyrodzie, stąd aktywnością suficką jest tworzenie i utrzymywanie ogrodów, parków czy rezerwatów przyrody, zaangażowanie w czystą i uduchowioną pracę na roli. Tworzenie ekologiczno-rolnych społeczności o strukturze równo udziałowych spółdzielni czy farm pracujących w zgodzie z prawami przyrody i osadzonych na wspólnej praktyce pracowników z żywiołami przyrodę tworzącymi. Zira’at (w sanskrycie Viraat) przedstawia mistyczne przebudzenie, a praktykowanie opiera się na głębszym zrozumieniu symboliki pracy Gospodarza (Farmera) na roli w związku z oraniem, bronowaniem, sianiem, żniwami i innymi procesami. Jest to filia sufickiej pracy wschodnich zakonów Sufi Chishty i wychodzących z nich bocznych linii, która opiera się także na głębszym kontemplowaniu i zrozumieniu symboliki elementów przyrody, jak kwiat, drzewo, strumień i wiele podobnych.

W Polsce możesz poszukać autoryzowanych przewodników sufickich, którzy pomogą ci głębiej praktycznie zapoznać się z tym odniesieniem do duchowości sufickiej, która jest głęboką częścią każdego autentycznego Zakonu Sufi (Sufi Tariqat).


e-mail: chishtiyya@yahoo.com